wtshow

12.10.2016

Strefa Kontynentów

Zapra­szamy do naszej STREFY KONTYNENTÓW na tar­gach World Tra­vel Show

CZYTAJ
fot2

14.09.2016

Marzenia i wyobrażenia

O rowe­ro­wej wypra­wie dookoła Pol­ski

CZYTAJ
bębenkundu

13.09.2016

Wszystkie dźwięki kontynentu

24 wrze­śnia Muzeum Azji i Pacy­fiku otwo­rzyło „Strefę dźwię­ków”, swoją pierw­szą wystawę stałą

CZYTAJ
_RPN9375

13.09.2016

17 Południk – Dolnośląski Festiwal Podróżników

Przez trzy wrze­śniowe dni Pasterka w Górach Sto­ło­wych stała się sto­licą ludzi cie­ka­wych świata

CZYTAJ
sherbaty5

09.08.2015

8 edycja Święta Herbaty

W pierw­szy week­end lipca Cie­szyn już tra­dy­cyj­nie świę­to­wał dni her­baty. Po raz ósmy Wzgó­rze…

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE