fbpx
Koło Młodych Geologów

21.01.2017

Geologiczna wyprawa na Karaiby

Mło­dzi geo­lo­dzy z Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego jadą na Kubę

CZYTAJ
fedor006

12.01.2017

Wstępniak

Słówko od Naczel­nego o tym, co znaj­dzie­cie w naj­now­szych Kon­ty­nen­tach

CZYTAJ
IMAGING KOREA.KWON Taegyun

03.12.2016

IMAGING KOREA!

Korea w obiek­ty­wie. Wystawa w Muzeum Etno­gra­ficz­nym w War­sza­wie

CZYTAJ
Logo_Festiwal_Terra

20.11.2016

TERRA – Festiwal Slajdów Podróżniczych

3 – 4 grud­nia 2016, Kino Wisła, Plac Wil­sona 2, War­szawa

CZYTAJ
OffTheScreen

15.11.2016

Off The Screen

Album fil­mowy

CZYTAJ
Arkady Fiedler udziela wywiadu

23.10.2016

Strefa Kontynentów 2016

Krót­kie pod­su­mo­wa­nie

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE