fbpx
Kontynenty

27.06.2018

W kolejnym numerze

Pre­miera we wrze­śniu 2018

CZYTAJ
GrzegorzKobiela

27.06.2018

W najnowszym numerze

Prze­czy­taj wstęp­niak, przej­rzyj spis tre­ści, zaj­rzyj do środka, zamów w pre­nu­me­ra­cie

CZYTAJ
Kontynenty

05.05.2018

W kolejnym numerze

Pre­miera w czerwcu 2018

CZYTAJ
Kontynenty 1/2018

05.05.2018

1/2018

Prze­czy­taj wstęp­niak, przej­rzyj spis tre­ści, zaj­rzyj do środka, zamów w pre­nu­me­ra­cie

CZYTAJ
WIEZA ZEGAROWA - HERCEG NOVI - Clock tower

03.04.2018

Odwiedź, spróbuj, poznaj Herceg Novi

  Spo­kojne plaże nad kry­sta­licz­nie czy­stym Adria­ty­kiem; pod­wodne groty, nie­za­miesz­kane wyspy, tajem­ni­cze klasz­tory i nie­zdo­byte twier­dze; kajaki, żeglo­wa­nie, nur­ko­wa­nie, węd­kar­stwo; trek­king, wspi­naczka, lot­nie; kuch­nia śród­ziem­no­mor­ska. I aż 200 sło­necz­nych dni w roku!   Początki kurortu Her­ceg Novi nie giną w pomroce dzie­jów. Gdy pierw­szy bośniacki król Tvrtko I Kotro­ma­nić budo­wał tu twier­dzę z osadą, był już prze­cież rok 1382. Nazwał ją […]

CZYTAJ
ElżbietaDzikowska

16.12.2017

Przez „Kontynenty” do Vilcabamby

ELŻBIETA DZIKOWSKA opo­wiada Agnieszce Wój­ciń­skiej

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE