PLAKAT-LIGHT-FESTIWAL25procent

25.05.2017

KONTYNENTY jako współorganizator zapraszają na Festiwal Chorwacki - 10 czerwca 2017 w Służewskim Domu Kultury w Warszawie.

MUZYKA, ZABAWA, PRZYSMAKI FESTIWAL CHORWACKI 10.06 (sobota) godz. 12.00–20.00 Wstęp wolny Na powi­ta­nie lata przy­go­to­wa­li­śmy barwną, dyna­miczną imprezę, praw­dziwe pol­sko-chor­wac­kie święto. Tego dnia zmy­sły smaku, wzroku i słu­chu zajęte będą przy­jem­no­ściami pro­sto z Chor­wa­cji. Na dwóch sce­nach roz­brzmie­wać będzie muzyka na żywo, w wyko­na­niu kilku zespo­łów z Chorwacji:orkiestry man­do­li­ni­stów PARTENCA, chóru dzie­cię­cego Čarčo­jak z soli­stą Mari­nem Kar­me­li­ciem, gita­rzy­sty Denisa Ćeri­cia, […]

CZYTAJ
Travelerzy

21.02.2017

Travelerzy

To nie­po­prawni podróż­nicy i pozy­tyw­nie zakrę­ceni Polacy, któ­rzy nie­ustan­nie są w dro­dze

CZYTAJ
2

16.02.2017

Malezyjska wspinaczka

Odkry­wa­nie nowych dróg wspi­nacz­ko­wych i ukry­tych ple­mion

CZYTAJ
17poludnik_kudowa

15.02.2017

Festiwal 17 Południk

Spo­tka­nia podróż­ni­ków na Dol­nym Ślą­sku

CZYTAJ
CesarzTeatrZaglebie

31.10.2016

„Cesarz” Ryszarda Kapuścińskiego

Spek­takl na pod­sta­wie repor­tażu

CZYTAJ
5TygodniWeWloszech

29.10.2016

Do Włoch!

Dolce far niente’ to zna­czy radość nic nie robie­nia

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE