fot. Ch. Schwarz_05

23.07.2017

Jest coś takiego jak społeczeństwo

Wystawa poświę­cona pamięci Chrisa Schwa­rza

CZYTAJ
Polecamy! Magazyn Kontyneny

21.06.2017

Dla dzieci i dorosłych. Wielcy odkrywcy. Jak polski mnich opisał stepy Azji.

Bene­dykt Polak Pol­ski mnich, który jako pierw­szy Euro­pej­czyk opi­sał stepy Azji  i zwy­czaje wład­ców Mon­go­lii Na początku XIII wieku na Europę padł blady strach. Wojow­nicy z dale­kiego kraju ze wschodu wle­wali się w gra­nice euro­pej­skich państw i pod­bi­jali kolejne zie­mie. Bły­ska­wicz­nie zdo­by­wali mia­sta i je gra­bili, a armie lokal­nych wład­ców roz­bi­jali w puch. W 1241 roku wygrali pod Legnicą bitwę z armią pol­ską wspie­raną przez woj­ska […]

CZYTAJ
PLAKAT-LIGHT-FESTIWAL25procent

25.05.2017

KONTYNENTY jako współorganizator zapraszają na Festiwal Chorwacki - 10 czerwca 2017 w Służewskim Domu Kultury w Warszawie.

MUZYKA, ZABAWA, PRZYSMAKI FESTIWAL CHORWACKI 10.06 (sobota) godz. 12.00–20.00 Wstęp wolny Na powi­ta­nie lata przy­go­to­wa­li­śmy barwną, dyna­miczną imprezę, praw­dziwe pol­sko-chor­wac­kie święto. Tego dnia zmy­sły smaku, wzroku i słu­chu zajęte będą przy­jem­no­ściami pro­sto z Chor­wa­cji. Na dwóch sce­nach roz­brzmie­wać będzie muzyka na żywo, w wyko­na­niu kilku zespo­łów z Chorwacji:orkiestry man­do­li­ni­stów PARTENCA, chóru dzie­cię­cego Čarčo­jak z soli­stą Mari­nem Kar­me­li­ciem, gita­rzy­sty Denisa Ćeri­cia, […]

CZYTAJ
Travelerzy

21.02.2017

Travelerzy

To nie­po­prawni podróż­nicy i pozy­tyw­nie zakrę­ceni Polacy, któ­rzy nie­ustan­nie są w dro­dze

CZYTAJ
2

16.02.2017

Malezyjska wspinaczka

Odkry­wa­nie nowych dróg wspi­nacz­ko­wych i ukry­tych ple­mion

CZYTAJ
17poludnik_kudowa

15.02.2017

Festiwal 17 Południk

Spo­tka­nia podróż­ni­ków na Dol­nym Ślą­sku

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE