fbpx
Kontynenty 1/2017

24.07.2018

Kim jesteśmy?

Nasza misja, nasze dzia­ła­nia, nasza histo­ria

CZYTAJ
ZNAK_Pindel_ZaHoryzont_Facebook_1200x628_C_3

08.07.2018

Za horyzont

Pola­ków laty­no­ame­ry­kań­skie przy­gody, Tomasz Pin­del

CZYTAJ
Polecamy! Magazyn Kontyneny

25.04.2018

Dla dzieci i dorosłych. Wielcy odkrywcy. Jak polski mnich opisał stepy Azji.

Bene­dykt Polak Pol­ski mnich, który jako pierw­szy Euro­pej­czyk opi­sał stepy Azji  i zwy­czaje wład­ców Mon­go­lii Na początku XIII wieku na Europę padł blady strach. Wojow­nicy z dale­kiego kraju ze wschodu wle­wali się w gra­nice euro­pej­skich państw i pod­bi­jali kolejne zie­mie. Bły­ska­wicz­nie zdo­by­wali mia­sta i je gra­bili, a armie lokal­nych wład­ców roz­bi­jali w puch. W 1241 roku wygrali pod Legnicą bitwę z armią pol­ską wspie­raną przez woj­ska […]

CZYTAJ
łączone

14.03.2018

Twoje zdjęcie w Ambasadzie Chorwacji - KONKURS

Infor­ma­cja Pra­sowa   „Twoje zdję­cie w Amba­sa­dzie Chor­wa­cji”  Wygraj voucher na waka­cje w Chor­wa­cji i prze­żyj piękne waka­cje    Ruszyła trze­cia edy­cja kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego przez blog Cromania.pl przy wspar­ciu Amba­sady Repu­bliki Chor­wa­cji w Pol­sce. Główną nagrodą jest voucher na pobyt w obiek­cie waka­cyj­nym w Chor­wa­cji. Aby wziąć udział w kon­kur­sie „Twoje zdję­cie w Amba­sa­dzie Chor­wa­cji” należy prze­słać zdję­cie z waka­cji w tym kraju na adres:cromania@tlen.pl. […]

CZYTAJ
WWWBananyICytrusy

19.02.2018

Z książką przez Czarny Ląd

…czyli leć do Afryki

CZYTAJ
PLAKAT-LIGHT-FESTIWAL25procent

25.05.2017

KONTYNENTY jako współorganizator zapraszają na Festiwal Chorwacki - 10 czerwca 2017 w Służewskim Domu Kultury w Warszawie.

MUZYKA, ZABAWA, PRZYSMAKI FESTIWAL CHORWACKI 10.06 (sobota) godz. 12.00–20.00 Wstęp wolny Na powi­ta­nie lata przy­go­to­wa­li­śmy barwną, dyna­miczną imprezę, praw­dziwe pol­sko-chor­wac­kie święto. Tego dnia zmy­sły smaku, wzroku i słu­chu zajęte będą przy­jem­no­ściami pro­sto z Chor­wa­cji. Na dwóch sce­nach roz­brzmie­wać będzie muzyka na żywo, w wyko­na­niu kilku zespo­łów z Chorwacji:orkiestry man­do­li­ni­stów PARTENCA, chóru dzie­cię­cego Čarčo­jak z soli­stą Mari­nem Kar­me­li­ciem, gita­rzy­sty Denisa Ćeri­cia, […]

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE